Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden regelen de relatie tussen de Klant en de verkoper. Door de website van de verkoper te gebruiken, het plaatsen van Reservaties of Bestellingen, aanvaard je dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn

1. Wie zijn wij?
Pcstuff bvba (Wallabie Computers)
Uitbreidingslaan 4
9160 Lokeren
Contactformulier
België
0032 9 328 09 20
BE0478.822.979
BE43 3930 1323 1701
BBRUBEBB

2. Producten
Afbeeldingen van producten zijn louter decoratief en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Ondanks het feit dat de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld indien de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet actueel zou zijn.
Voor sommige artikelen is een – al dan niet uitgebreide – montage nodig of dienen voorbereidende werkzaamheden te worden uitgevoerd. Je bent als enige verantwoordelijk om hiervoor de nodige schikkingen te treffen.

3. Bestellingen
Om te bestellen in deze webshop moet de koper minstens 18 jaar zijn.
De overeenkomst tussen de verkoper en u als koper komt tot stand op het moment dat u gebruik maakt van onze website. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
Mocht een product onverhoopt niet of moeilijk leverbaar te zijn nadat u de bestelling plaatste, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. U heeft in dat geval de keuze of u de bestelling wenst aan te houden. Indien u dit niet wenst storten wij de eventueel reeds gedane betalingen terug.
Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren bij ernstig vermoeden van misbruik, uitputting van voorraad, vaststelling van een ongeldig aanbod of overmacht.

4. Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief btw en slaan enkel op het desbetreffende product. Eventuele bijkomende kosten worden steeds apart vermeld.

5. Betaling
U kan gebruik maken van het online betalingssysteem dat onze website ter beschikking stelt. Elke bestelling dient voldaan te worden om deze te kunnen laten doorgaan. Indien u niet online wenst te betalen kan u ons hiervan op de hoogte brengen. Wij stellen dan een factuur manueel op die u op voorhand kan voldoen. Wij versturen het product nadat we de betaling geverifieerd hebben.
Indien u professionele aankoper bent voor een buitenlands bedrijf kan u ons deze vraag doormailen. Na verificatie van het door u gegeven correcte BTW nr, stellen wij een factuur zonder btw op. De verzending vindt plaats na ontvangst van de betaling.

6. Herroepingsrecht
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Hiervoor dienen de producten zich ongebruikt en in de oorspronkelijke staat te bevinden. Elk spoor van ingebruikname (of schade, al dan niet aan de verpakking) kan voldoende zijn voor de verkoper om niet te voldoen aan voorgaand consumentenrecht.
Dit recht geldt eveneens niet voor verbruiksartikelen zoals inkt of batterijen.

7. Garantie
Wettelijke garantie: voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2j. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen. Gedurende deze 2j verbinden wij ons ertoe het defecte artikel of onderdeel kosteloos te vervangen of te herstellen. Wij behouden ons het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten voor herstelling buiten verhouding zijn, of indien een herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs van de klant.
Indien het product niet herstelbaar en niet omruilbaar blijkt te zijn, behouden we ons het recht voor om in de plaats daarvan een bedrag aan de klant uit te keren dat rekening houdt met het reeds genoten gebruik van het onderdeel.
Neem tijdens de garantieperiode met ons contact op om een eventuele garantieaanvraag in te dienen en de praktische kant te bespreken.
De kosten voor het terugzenden van het artikel naar ons of naar de fabrikant zijn steeds ten laste van de verkoper.

8. Transport
Transport gebeurt steeds door een door de verkoper gekozen manier. In de meeste gevallen zal dit met GLS zijn, maar kan afwijken. Er kan geen rekening gehouden worden met opmerkingen zoals “niet bij buren leveren”

Indien u een andere of specifieke transporteur wenst, gelieve dan op voorhand met ons contact op te nemen. Na het plaatsen van de bestelling is er geen wijziging meer mogelijk. Een verandering van verzendwijze/transporteur kan mogelijks extra kosten voor u teweeg brengen en het is niet gegarandeerd of dit mogelijk is.
In de meeste gevallen neemt het bestelproces 1 week in beslag.
Laattijdige levering kan geen reden tot ontbinding van de aankoop zijn.
Gratis levering geldt enkel in de Benelux. Wij verzenden enkel in West-Europa. Neem voor bestellingen buiten de Benelux steeds eerst contact op.
Elk gebrek zichtbaar gebrek of tekortkoming bij de levering dient steeds binnen de 7 werkdagen na levering gemeld worden.

9. Werkuren
In sommige (uitzonderlijke) gevallen zijn er werkuren verschuldigd. In dat geval bedraagt deze 70eur ex btw per begonnen uur. In zulks voorkomend geval brengen wij u hiervan op de hoogte.

10. Links
De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring ervan.
Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij geen zeggenschap hebben over die inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kunnen in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik er van

11. Klachten
Enkel schriftelijke klachten (per mail) kunnen aanvaard worden. Mochten wij onverhoopt niet tot een vergelijk komen, dan is het Belgische recht van toepassing, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.